Zoutelande, 27 maart – 1 april
Programma

Maandag 27 maart
- Aankomst
- 13:30 uur: Opening
- 14:00 uur: Ronde 1

Dinsdag 28 maart
- 12:00 uur: Ronde 2

Woensdag 29 maart
- 09:30 uur: Ronde 3
- 15:00 uur: Ronde 4

Donderdag 30 maart
- 12:00 uur: Ronde 5

Vrijdag 31 maart
- 12:00 uur: Ronde 6

Zaterdag 1 april
- 10:00 uur: Ronde 7
- 15:30 uur: Prijsuitreiking
Links

Voorwoord KNDB

In het meerjarenbeleidsplan van de KNDB, dat in november 2016 door de bondsraad is vastgesteld, is o.a. opgenomen dat we ons meer willen richten op dammende meisjes en vrouwen. Bij het schooldammen zien we veel meisjes de kleuren van hun school op het dambord verdedigen.

Heike Verheul en Esther van Muijen

Helaas blijkt dat te weinig meisjes doorstromen naar verenigingen. Het bestuur wil hier graag verandering in aan brengen. Heike Verheul en Esther van Muijen hebben toegezegd om in de uitvoering van deze plannen een actieve rol te willen spelen. Zij doen beiden mee aan de finale om het kampioenschap van Nederland 2017 en zullen ongetwijfeld hoge ogen in dit toernooi willen gooien.

De grote vraag is of Heike erin zal slagen haar in 2016 behaalde kampioenschap te prolongeren. Heel bijzonder blijft de deelname van Barbara Graas. Zij heeft aan de basis gestaan van het vrouwendammen in Nederland en heeft zich met haar enorme routine wederom voor de finale weten te plaatsen.
Uiteraard is het bestuur bijzonder blij dat het organisatiecomité onder leiding van Aart Walraven er wederom in geslaagd is om het kampioenschap van Nederland 2017 in Zoutelande te organiseren. Opnieuw is heel veel dank verschuldigd aan alle sponsors en vrijwilligers die dit toernooi mogelijk maken. Ik zie uit naar prachtige partijen die in het prachtige Zeeland gespeeld zullen worden.
Tot slot wens ik iedereen een sportief toernooi toe!

Hans Vermeulen
Voorzitter KNDB

Heike Verheul in actie tegen de burgemeester van Wageningen

Lokatie
Links